Demensdagene

Demensdagene er Aldring og helses største arrangement og har vært arrangert siden 1997.

Arrangementet har et tverrfaglig fokus som også gjenspeiles i et bredt og innholdsrikt faginnhold.


Programmet strekker seg over 2 dager og består av tverrfaglige plenumsesjoner, tematiske parallellsymposier og symposier tilrettelagte for ulike yrkesgrupper. Programmet innebefatter også workshops der det åpnes for diskusjoner.
Konferansen bringer kunnskap som belyser ”state of the art” på ulike områder, og utenlandske eksperter inviteres som forelesere. 


Målgrupper
Konferansen er åpen for alle faggrupper med ansvar for behandling av, eller omsorg for personer med demens. Målgruppen er også planleggere, pleie- og omsorgssjefer og ansvarlige for utdanning og kompetanseheving.

Godkjenninger
Demensdagene søkes godkjent av de ulike fagforbundene som for eksempel til spesialiteter innen sykepleie, hjelpepleie/omsorgsarbeid, ergoterapi, til spesialitetene i legers videre- og etterutdanning, samt til spesialitetene i klinisk psykologi.

Demensdagene 2016 arrangeres i Oslo 6.-7. desember

Lenke til kursoversikt 
for mer informasjon, program og påmelding