Lindringens ABC

En ABC-opplæring om kreft hos eldre, lindrende behandling, pleie og omsorg ved livets slutt

De tre temaheftene i denne permen, som vi har kalt Lindringens ABC, er en del av Eldreomsorgens ABC, fordypningspermen ABC Geriatri.

Fokus på lindrende behandling og omsorg ved livets slutt, er et tema som etterspørres i stadig større grad. Vi har derfor valgt å gjøre disse heftene tilgjengelig også for personell som ønsker å fordype seg spesielt i dette området, uten at de har fulgt resten av opplæringen med Eldreomsorgens ABC.

Se mer informasjon

ISBN: 978-82-8061-335-6

Tre temahefter og veileder

90 sider

Pris kr 250,- + porto

Send bestilling til: post@aldringoghelse.no

Yngre personer med demens
Varenr.
2567
Pris
kr 320,00 Eks. MVA
Film som aktivitet
Varenr.
2536
Pris
kr 40,00 Eks. MVA
Demensboka (NY)
Varenr.
2524
Pris
kr 590,00 Eks. MVA
En ubuden gjest
Varenr.
2479
Pris
kr 220,00 Eks. MVA
Tidstyven
Varenr.
2308
Pris
kr 210,00 Eks. MVA
Dette må jeg kunne, 2. utgave 2013
Varenr.
2223
Pris
kr 80,00 Eks. MVA
Lærebok utviklingshemning og aldring
Varenr.
1287
Pris
kr 480,00 Eks. MVA