Dette må jeg kunne, 2. utgave 2013

Dette må jeg kunne, 2. utgave 2013
Varenr.
2223
Pris
kr 80,00 Eks. MVA

Kvantumsrabatt

Loading...

Studieheftet "DETTE MÅ JEG KUNNE" introduksjon til helse – og omsorgsarbeid.

Nasjonalt kompetansesenter for aldring og helse, 2. utg. 2013

ISBN: 978-82-8061-213-7

Denne nye utgaven har etter tilbakemeldinger fra praksisfeltet, også kapitlene  «Når noen dør» og «Kreft».

 

Forfattere: Janne Røsvik, Agnes Brønstad, Tove Lepperød, Arild Stegen, Liv Bjerknes Taranrød, Lise Øverland

 

På oppdrag fra Helsedirektoratet har Nasjonalt kompetansesenter for aldring og helse utviklet en kort og intensiv opplæringsmodell for nyansatte uten teoretisk eller praktisk erfaring fra arbeid innen omsorgstjenestene.

Opplæringsmodellen består av tre elementer:

 

1.      Studiematerialet, Studieheftet, Veiledningshefte til faddere og PP-presentasjoner

2.      Kurs/fagdag i sentrale temaer som omhandles i studiematerialet

3.      Veiledning

Studieheftet beskriver en arbeidsdag i hjemmetjenesten eller på sykehjemmet, kortfattede faktaopplysninger om de vanligste sykdommene blant eldre og en innføring i sentrale temaer som observasjon, rapportering, kommunikasjon, holdninger, etikk, hygiene, ergonomi, komplikasjoner ved immobilitet, måltider/ernæring, aktiviteter og «Når noen dør».

 

 

Veiledningshefte til faddere kan lastes ned her

PP- presentasjoner kan lastes ned her

Postdoktor

Sykepleier. cand.polit

Les mer

Redaktør for Eldreomsorgens ABC

Sykepleier med videreutdanning i arbeid med eldre og kronisk syke

Har vært forfatter for en rekke lærebøker (andre forlag)

Les mer

Off. godkjent sykepleier 1979, videreutdanning psykiatrisk sykepleie 1990/91, veiledningspedagogikk 1997/98, videreutdanning i administrasjon og ledelse 1998/99 og endringsledelse 2004. Erfaring fra medisinsk avdeling, alderspsykiatrisk utredningspost og poliklinikk og fra NAV-hjelpemiddelsentral. Prosjketleder ved Nasjonalt kompetansesenter for aldring og helse fra 2007

Les mer

Psykiatrisk sykepleier

Prosjektleder Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse

 

Les mer