Kirsten Thorsen

Kirsten Thorsen, psykolog, dr.philos., forsker ved NOVA og professor II ved Høgskolen i Buskerud, har vært leder av enheten Funksjonshemning og aldring (FoA). Hun har skrevet en rekke bøker, rapporter og artikler over et bredt felt innen gerontologi og forskning om funksjonshemning; med tema som livsløp og livshistorier, formell og uformell omsorg, kjønn og aldring, kulturpsykologi, velferdstjenester i endring, og funksjonshemning og aldring.

Temahefte: Livsmot, trivsel og fellesskap
Varenr.
2523
Pris
kr 60,00 Eks. MVA
Livsmot og mismot
Varenr.
2396
Pris
kr 150,00 Eks. MVA
Som vi ser oss
Varenr.
2202
Pris
kr 160,00 Eks. MVA
Et langt liv med dysmeli
Varenr.
2126
Pris
kr 60,00 Eks. MVA
Et langt liv med blødersykdom
Varenr.
2127
Pris
kr 60,00 Eks. MVA
Et langt liv med Turners syndrom
Varenr.
2129
Pris
kr 60,00 Eks. MVA
Et langt liv med Marfans syndrom
Varenr.
2130
Pris
kr 60,00 Eks. MVA
Et langt liv med kortvoksthet
Varenr.
2128
Pris
kr 60,00 Eks. MVA
Livshistorier, livsløp og aldring
Varenr.
1066
Pris
kr 240,00 Eks. MVA
Et langt liv med en alvorlig funksjonshemming
Varenr.
1032
Pris
kr 100,00 Eks. MVA
Utviklingshemming og aldring
Varenr.
1104
Pris
kr 180,00 Eks. MVA
Å bli eldre med utviklingshemming
Varenr.
1116
Pris
kr 160,00 Eks. MVA
Livsløp og hverdagsliv med utviklingshemning
Varenr.
1265
Pris
kr 290,00 Eks. MVA
Lærebok utviklingshemning og aldring
Varenr.
1287
Pris
kr 480,00 Eks. MVA
Å leve med demens
Varenr.
1219
Pris
kr 300,00 Eks. MVA
Det går an!
Varenr.
1121
Pris
kr 390,00 Eks. MVA