Anne Marie Mork Rokstad (f.1960)

Utdannet sykepleier i 1983. Spesialistutdanning i psykiatrisk sykepleie i 1990. Godkjent sykepleiefaglig veileder 1992. Lederutdanning for helsepersonell 1994. Sertifisert coach fra Ringominstituttet 2005. Master i helse og sosialfag fra Høgskolen i Molde 2008. Avlagt doktorgrad ved Medisinsk fakultet, Universitetet i Oslo 2014.

Klinisk erfaring fra sykehjem, HVPU samt alderspsykiatrisk sengepost og poliklinikk. Bred ledererfaring fra sykehus blant annet som enhetsleder for Alderspsykiatrisk enhet ved Helse Nordmøre og Romsdal og for fagenheten demens ved Nasjonalt kompetansesenter for aldring og helse. Nå ansatt som forsker og post doc ved Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse.

ABC - Virksomhetsintern opplæring i kommunene
Varenr.
2466
Pris
kr 60,00 Eks. MVA
Person-centred dementia  care to prevent and treat
Varenr.
2296
Pris
kr 100,00 Eks. MVA
Bedre hverdag for personer med demens
Varenr.
2191
Pris
kr 230,00 Eks. MVA
Gode tilbud i demensomsorgen
Varenr.
1276
Pris
kr 100,00 Eks. MVA
Det går an!
Varenr.
1121
Pris
kr 390,00 Eks. MVA
Kommunikasjon på kollisjonskurs
Varenr.
1059
Pris
kr 270,00 Eks. MVA
Jeg vil ikke bli behandlet som en unge
Varenr.
1057
Pris
kr 60,00 Eks. MVA