Arnfinn Eek (f.1948)

Cand.psychol. 1979. Spesialist i klinisk psykologi, fordypningsområde klinisk gerontopsykologi 1992. Ansatt ved Norsk gerontologisk institutt 1979-1983. Leder av prosjekt om hjemmeboende personer med demens, Sem kommune 1983-1985. Ansatt ved Granli senter, Sem som psykolog ved psykiatrisk dagsenter 1983-1986, og som spesialpsykolog ved alderspsykiatrisk utredningsavdeling 1986-1990. Prosjektleder for Regionalt kompetansesenter om aldersdemens 1990-1996 og Landsdekkende informasjonsbank om aldersdemens 1990-1997. Spesialrådgiver og tidligere daglig leder for Nasjonal kompetansestjeneste for aldring og helse.

ABC - Virksomhetsintern opplæring i kommunene
Varenr.
2466
Pris
kr 60,00 Eks. MVA
Nasjonal kartlegging av tilbudet til personer med demens
Varenr.
2100
Pris
kr 50,00 Eks. MVA
<<...d'er ofte godt som dei gamle talar...>>
Varenr.
1957
Pris
kr 220,00 Eks. MVA
Gardens for people with dementia
Varenr.
1262
Pris
kr 250,00 Eks. MVA
Det går an!
Varenr.
1121
Pris
kr 390,00 Eks. MVA
Sansehager
Varenr.
1119
Pris
kr 300,00 Eks. MVA
Lysning i sikte
Varenr.
1067
Pris
kr 100,00 Eks. MVA