Betty Sandvik Døble (f.1960)

Msc sykepleier, videreutdanning i psykisk helsearbeid. Utdanninger og kurs innen personaladminstrasjon og ledelse og videreutdanning i psykisk helsearbeid. Arbeidet som sykepleier og leder i kommunal eldre- og demensomsorg fra 1983 til 2009. Leder ABC drift ved Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse. 

Kompetanseløft på arbeidsplassen
Varenr.
2096
Pris
kr 50,00 Eks. MVA
ABC - Virksomhetsintern opplæring i kommunene
Varenr.
2466
Pris
kr 60,00 Eks. MVA