Hukommelsesklinikken Ullevål 25 år

Hukommelsesklinikken Ullevål 25 år
Varenr.
2560
Pris
kr 160,00 Eks. MVA

Kvantumsrabatt

Loading...

Hukommelsesklinikken på Ullevål ved Oslo universitetssykehus ble opprettet i 1990. Hukommelsesklinikken har i løpet av de årene den har eksistert utviklet seg til å få en viktig funksjon i forhold til diagnostisering av demens, spesielt for dem under 65 år.

Jubileumsboka forteller historien bak.

Du kan laste ned boka her

 

Forfatter(e)

Brækhus, Anne

Cand. med. 1987. Dr.med. 1999 på avhandlingen "Clinical aspects of mental impairment and mild dementia in old age. With particular focus on the Mini-Mental State Examination (MMSE)". Var med på å starte Hukommelsesklinikken, Ullevål universitetssykehus, og ansatt der 1990-2002. Prosjektleder for "Er det demens 1998 til 2002 med formål å etablere demensutredning i primær- og spesialisthelsetjenesten". Har arbeidet mye med problemstillingen demens og bilkjøring. Fra nov. 2002 ansatt som assistentlege ved Nevrologisk avdeling ved Rikshospitalet.

Dahl, Tor Erling

Klinisk spesialist i psykiatrisk sykepleie, daglig leder ved Hukommelsesklinikken, Geriatrisk avdeling, Medisinsk divisjon, Ullevål universitetssykehus, Oslo

Engedal, Knut

Cand.med. 1971. Dr.med. 1990. Spesialist i psykiatri med bred klinisk erfaring i geriatri og allmennmedisin. Siden 1994 professor i psykogeriatri ved Universitetet i oslo og seksjonsoverlege ved Hukommelsesklinikken, Ullevål universitetssykehus HF. Ledet statlig utviklingsprogram om alderspsykiatri i 1992-1995. 1997-2006 faglig koordiantor for Nasjonalt kompetansesenter for aldersdemens. Fra 2007 fag- og forskningssjef ved Nasjonalt kompetansesenter for aldring go helse. Har skrevet lærebøker om demens og alderspsykiatri og er medforfatter i flere lærebøker om geriatri og psykiatri.