Knut Engedal (f.1946)

Cand.med. 1971. Dr.med. 1990. Spesialist i psykiatri med bred klinisk erfaring i geriatri og allmennmedisin. Siden 1994 professor i psykogeriatri ved Universitetet i oslo og seksjonsoverlege ved Hukommelsesklinikken, Ullevål universitetssykehus HF. Ledet statlig utviklingsprogram om alderspsykiatri i 1992-1995. 1997-2006 faglig koordiantor for Nasjonalt kompetansesenter for aldersdemens. Fra 2007 fag- og forskningssjef ved Nasjonalt kompetansesenter for aldring go helse. Har skrevet lærebøker om demens og alderspsykiatri og er medforfatter i flere lærebøker om geriatri og psykiatri.

Alderspsykiatri i praksis
Varenr.
1192
Pris
kr 380,00 Eks. MVA
Demens fakta og utfordringer 5. utg.
Varenr.
1001
Pris
kr 480,00 Eks. MVA
Hva er demens?
Varenr.
1049
Pris
kr 40,00 Eks. MVA
Utredning av demens i Norden
Varenr.
1103
Pris
kr 50,00 Eks. MVA
Legemiddellære
Varenr.
1064
Pris
kr 80,00 Eks. MVA
Geriatrisk leseprøve
Varenr.
1043
Pris
kr 85,00 Eks. MVA
Lærebok utviklingshemning og aldring
Varenr.
1287
Pris
kr 480,00 Eks. MVA
<<...d'er ofte godt som dei gamle talar...>>
Varenr.
1957
Pris
kr 220,00 Eks. MVA
Det går an!
Varenr.
1121
Pris
kr 390,00 Eks. MVA
Å bli eldre med utviklingshemming
Varenr.
1116
Pris
kr 160,00 Eks. MVA
Å leve med demens
Varenr.
1219
Pris
kr 300,00 Eks. MVA
Administrasjon av legemidler i norske sykehjem
Varenr.
1974
Pris
kr 130,00 Eks. MVA
Det burde henge sammen
Varenr.
2307
Pris
kr 60,00 Eks. MVA