SINTEF Samspill seminar, KS Agenda, 21.mars 2017

Seminaret vil belyse hvordan norske kommuner kan ta i bruk lokaliseringsteknologi som en del av den ordinære tjenesten. Seminaret er praksisnært og bygger på erfaringer fra en rekke kommuner, leverandører, pårørende, brukere og forskningsinstitusjoner. Prosjektet "Samspill - Samhandling og tjenesteutforming ved bruk av varslings- og lokaliseringsteknologi i demensomsorgen" har bidratt med kunnskap og finansiering fra Regionale Forskningsfond. Deltakerne vil få kunnskap om hva som må til for å ta i bruk lokaliseringsteknologi, viktige suksesskriterer og utfordringer som må løses.

Kursansvarlig: SINTEF ved Tone Øderud, prosjektleder for SAMSPILL

 

KS Agenda, Haakon VIIs gate 9, 0161 Oslo,  21. mars 2017

 
Pris
kr 400,00 Eks. MVA
Du mottar svar på din registrerte e-post adresse som bekrefter at påmeldingen er registrert.
Påmelding er ikke tilgjengelig