Alderspsykiatri i praksis, Arendal 5. april 2017

Kurset er tilrettelagt for allmennleger og sykehjemsleger, men er også aktuelt for sykehusleger (spesialister og LIS-leger) som ønsker mer kunnskap om alderspsykiatriske problemstillinger.

Med samhandlingsreformen vil kommunene få større ansvar for behandling av sine eldre pasienter. Kompetanseheving i kommunene for å kunne yte god helsehjelp til egne innbyggere er et satsningsområde.

Tema for kurset er depresjon, angst, psykoser, multifarmasi og rusavhengighet hos eldre. Kurset inneholder forelesninger, kasuistikker og diskusjon.

 

Sted: Arendal, Thon Hotel Arendal

KURSET ER AVLYST!

Pris
kr 2 100,00 Eks. MVA
Du mottar svar på din registrerte e-post adresse som bekrefter at påmeldingen er registrert.
Påmelding er ikke tilgjengelig