Psykisk sykdom hos eldre, Oslo 15.-16. feb. 2017

Kurset er dessverre avlyst. Vi arrangerer nytt kurs i Bodø 20.-21. september 2017

Dette er et tverrfaglig kurs tilrettelagt for personell (sykepleiere, ergoterapeuter, hjelpepleiere, omsorgsarbeidere og fagarbeidere) som arbeider i primærhelsetjeneste og allmennpsykiatri, både i og utenfor institusjon, inkludert DPS. Kursets hovedfokus vil være depresjon, angst, psykose og rus hos eldre.

 

Oslo Kongressenter, 15. og 16. februar 2017

Pris
kr 3 500,00 Eks. MVA
Du mottar svar på din registrerte e-post adresse som bekrefter at påmeldingen er registrert.
Påmelding er ikke tilgjengelig