Hjertesykdom hos eldre, Oslo 22. mai 2017

UTVIDET FRIST!

TEMAKURS

Oslo kongressenter


HJERTESYKDOM HOS ELDRE
Hensikten med kurset er å gi en innføring i utredning og behandling av både akutt og kronisk hjertesykdom
hos gamle. Kurset inneholder forelesninger, kasuistikker og diskusjon.


Målgrupper: Kurset er særskilt beregnet på sykepleiere, men er også relevant for fysioterapeuter og
ergoterapeuter som arbeider i kommunehelsetjenesten og i sykehus.


Godkjenninger: Kurset søkes godkjent som meritterende til klinisk fagstige i sykepleie og til
ergoterapispesialist i spesialiteten eldres helse med 7 timer. Andre yrkesgrupper må selv sørge for å
søke godkjenning etter gjennomgått kurs.

KURSET ER ET SAMARBEID MELLOM OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS OG ALDRING OG HELSE

Pris
kr 2 100,00 Eks. MVA
Du mottar svar på din registrerte e-post adresse som bekrefter at påmeldingen er registrert.
Påmelding er ikke tilgjengelig