* Velferdsteknologi som kommunal tjeneste, Oslo 15. mars 2017

Helsemyndighetene har en visjon om at velferdsteknologi skal være en integrert del av de kommunale helse- og omsorgstjenestene innen 2020. Hva skal til for at vi når dette målet? Hjemmetjenesten vil i framtida ha en viktig rolle i oppfølging og drift av de velferdsteknologiske løsningene hjemme hos brukere med demens. Hva må helsepersonell kunne og hvem bør de samarbeide med for å sikre at velferdsteknologi skal være et trygt og nyttig tiltak, samt faglig forsvarlig?

Aldring og helse inviterer til kurs som retter søkelyset på organisering av velferdsteknologiske tiltak som en tjeneste til personer med kognitiv svikt og demens som bor i eget hjem.

Kurset kan inngå som valgemne i mastergradsemnet Eldre og demens ved Diakonhjemmet Høgskole – se opplysninger på våre kurssider: http://www.aldringoghelse.no/kurs-og-konferanser

 

FORTSATT LEDIGE PLASSER!

 

Sted: Oslo Kongressenter

Pris
kr 2 100,00 Eks. MVA
Du mottar svar på din registrerte e-post adresse som bekrefter at påmeldingen er registrert.
Påmelding er ikke tilgjengelig