Alderspsykiatri i praksis, Oslo 2. nov. 2017

Kurset er tilrettelagt for allmennleger og sykehjemsleger, men er også aktuelt for sykehusleger (spesialister og LIS-leger) som ønsker mer kunnskap om alderspsykiatriske problemstillinger.

Med samhandlingsreformen vil kommunene få større ansvar for behandling av sine eldre pasienter. Kompetanseheving i kommunene for å kunne yte god helsehjelp til egne innbyggere er et satsningsområde.

Tema for kurset er depresjon, angst, psykoser, multifarmasi og rusavhengighet hos eldre. Kurset inneholder forelesninger, kasuistikker og diskusjon.

Sted: Oslo Kongressenter

Start
02.11.2017 09:00
Slutt
02.11.2017 16:00
Pris
kr 2 100,00 Eks. MVA
Påmeldingsfrist
01.10.2017 23:59
1

Kursdeltaker(e)

*Påkrevd.
*Påkrevd.
*Påkrevd.
*Påkrevd.
*E-post er tom eller har feil format.
Du mottar svar på din registrerte e-post adresse som bekrefter at påmeldingen er registrert.