Demenssykdommene, Oslo 3.-4. april 2017

Hensikten med dette kurset er å gi en innføring i diagnostikk og behandling av ulike demenssykdommer. Kurset inneholder forelesninger, kasuistikkverksted, innføring i bruk av enkle kognitive tester og diskusjon.

Kurset er tilrettelagt for allmennpraktiserende leger og sykehjemsleger. Kursest er også aktuelt for sykehusleger og leger under spesialisering.

 

Sted: Oslo Kongressenter, Youngsgate 11, Oslo

Pris
kr 3 900,00 Eks. MVA
Du mottar svar på din registrerte e-post adresse som bekrefter at påmeldingen er registrert.
Påmelding er ikke tilgjengelig