* Utredning av demens i kommunehelsetjenesten Oslo 15.-16. nov. 2017

Kurset går over to dager og tar for seg utredningsverktøy til bruk ved demensutredning hos hjemmeboende og personer som bor på sykehjem. Kurset vil inneholde grunnleggende sykdomslære og teoretisk innføring i bruk av aktuelle verktøy og metoder. Det legges vekt på igangsetting av tiltak etter at diagnosen er stilt og videre oppfølging. Praktiske øvelser og bruk av kasuseksempler vil bli gjennomført.

Kurset kan inngå som valgemne i mastergradsemnet Eldre og demens ved VID vitenskapelige høgskole, Diakonhjemmet – se opplysninger på våre kurssider: http://www.aldringoghelse.no/kurs-og-konferanser

 

Sted: Oslo, Thon Hotel Vika Atrium

Start
15.11.2017 09:00
Slutt
16.11.2017 16:00
Pris
kr 3 500,00 Eks. MVA
Påmeldingsfrist
12.10.2017 23:59
1

Kursdeltaker(e)

*Påkrevd.
*Påkrevd.
*Påkrevd.
*Påkrevd.
*E-post er tom eller har feil format.
Du mottar svar på din registrerte e-post adresse som bekrefter at påmeldingen er registrert.