* Velferdsteknologi til personer med kognitiv svikt, Oslo 14. mars 2017

Kurset handler om velferdsteknologi som støttetiltak til personer med demens og deres pårørende. På kurset gis en introduksjon i temaene velferdsteknologi og demens, og det vil gjennomgås metoder for å identifisere behov og mulige løsninger. Det legges opp til praktisk gjennomgang der deltakerne vil få anledning til å prøve ut aktuelle metoder og til å se og lære om aktuell velferdsteknologi.

Kurset kan inngå som valgemne i mastergradsemnet Eldre og demens ved Diakonhjemmet Høgskole – se opplysninger på våre kurssider: http://www.aldringoghelse.no/kurs-og-konferanser

FORTSATT LEDIGE PLASSER!

Sted: Oslo Kongressenter

Pris
kr 2 100,00 Eks. MVA
Du mottar svar på din registrerte e-post adresse som bekrefter at påmeldingen er registrert.
Påmelding er ikke tilgjengelig