Kursholderkurs i VIPS praksismodell, Oslo 5.-6. sept. 2017

 

OSLO KONGRESSENTER, YOUNGS GATE 11

 

Kursholderkurs i VIPS praksismodell for personsentrert omsorg

Målet med kurset er å lære opp sykepleiere og ansatte med høyskoleutdanning til å bli sertifiserte

kursholdere som skal holde basiskurs i VIPS praksismodell for virksomheter i kommunehelsetjenesten

og som ønsker å utvikle en personsentrert omsorgskultur og være veiledere for disse videre.

 

Hva går VIPS praksismodell ut på?

Hver bokstav i V-I-P-S står for et element som må være med for at omsorgen for personer med demens

skal være personsentrert: Verdier, Individuell tilpasning, Perspektivet til personen med demens, Sosial

inklusjon.

Hvert element har seks spørsmål (indikatorer). Disse indikatorene

brukes i VIPS praksismodell i faste

fagmøter i enheten for å vurdere om omsorgen som ytes er personsentrert. VIPS praksismodell innebærer

at personalet får tildelt aktive roller og lærer å bruke en fast struktur for å drøfte konkrete

situasjoner i omsorgen med utgangspunkt i perspektivet til personen med demens.

Kursholderkurset gir innføring i personsentrert omsorg, opplæring i roller og funksjoner i VIPS

praksismodell

og hvordan holde basiskurs i VIPS praksismodell for ansatte i kommunehelsetjenesten.

Pris
kr 3 500,00 Eks. MVA
Du mottar svar på din registrerte e-post adresse som bekrefter at påmeldingen er registrert.
Påmelding er ikke tilgjengelig