21.04.2017

Aldring og helse har tatt en prat med to ledere innenfor eldreomsorgen om hvordan erfaring, læring og påfyll av kompetanse styrker de ansatte i behandlingen av personer med demens.

Les mer
18.04.2017

En ny studie fra USA ser på om dårlig syn og hørsel hos eldre har sammenheng med endringer i personlighet.

Les mer
07.04.2017

- Vi har de senere årene sett en utvikling der det har blitt mer oppmerksomhet på og kunnskap om at det ikke bare er de eldste som får en demenssykdom, sier Aud Johannessen i Aldring og helse. Resultatet har blitt den første boka i sitt slag i Norge om yngre personer med demens.

Les mer
05.04.2017

Hvordan leser du for dem som lett glemmer det de hører? Slik kan du få lesestunden til å fungere både for dem som har en demenssykdom og for deg selv.

Les mer
04.04.2017

Ny tilskuddsordning for kommunene skal bidra til å utvikle og prøve ut modeller for tjenester til personer med demens som bor i egen bolig.

Les mer
30.03.2017

En ny studie viser at personer med demens på sykehjem stort sett er fornøyd, men hvor fornøyde de er avhenger av deres evne til å akseptere situasjonen. Hverdagslivet blir beskrevet som kjedelig.

Les mer
27.03.2017

Demens og mild kognitiv svikt hos yngre pasienter har flere årsaker enn hos dem som er eldre. – Viktig å være oppmerksom på for helsepersonell og for folk flest, sier lege Anne Brækhus.

Les mer
22.03.2017

– Demens er i en særstilling som samfunnsutfordring. Det sa forskningssjef Geir Selbæk ved Aldring og helse på gårsdagens toppmøte om hjernesykdommer.

Les mer
21.03.2017

Mild kognitiv svikt (MCI) er et mulig forstadium til Alzheimers sykdom. Det er allikevel knyttet usikkerhet til hva som skiller personer med MCI som senere utvikler Alzheimers sykdom fra de som ikke gjør det.

Les mer
17.03.2017

En ny opplæring om lindrende behandling og omsorg ved livets slutt er nå tilgjengelig. En slik opplæring har i større og større grad vært etterspurt av pleie- og omsorgspersonell i kommunene.

Les mer