Hjelpemidler

16.01.2013

OSLO Ved Geriatrisk ressurssenter i Oslo kommune er Almas hus etablert, en visningsleilighet for tekniske hjelpemidler i demensvennlige omgivelser. Her kan personer med hukommelsesvansker, pårørende og helsepersonell hente informasjon og inspirasjon.

Les mer
06.03.2010

Et hjelpemiddel er en gjenstand eller et tiltak som bidrar til å redusere funksjonshemmedes problemer. Hjelpemidlet skal være en del av en helhetlig plan, det skal bedre funksjonsevnen, øke selvhjulpenheten eller lette pleien (Rikstrygdeverkets definisjon av tekniske hjelpemidler, nåværende NAV).

Les mer
06.02.2010

Personer med demens trenger en kombinasjon av personlig omsorg, aktivitet, velvære og tilpassing av nye omgivelser. Hjelpemidler kan være et supplement på alle disse områdene.

Les mer