Kunnskap om demens

På disse sidene finner du lenker til rapporter, bøker og annet lesestoff som omhandler kunnskap om demens. Vi har lagt ut intervjuer og reportasjer som omhandler temaet. De mest sentrale områdene har fått egne undermenypunkter som du finner under ”Kunnskap om demens” i venstremargen.

Under finner du et utvalg av fagmiljøer som jobber med forskning innen helse og omsorg. I tillegg finner du forskningsrapporter og artikler fra disse forkningsmiljøene.

Nyttige lenker:
Helsenorge.no – den offentlige helseportalen

Faktaark om demens fra Folkehelseinstituttet

Senter for fagutvikling og forskning, Oslo kommune

Helsedirektoratet – Helse og omsorg: Kunnskap, statistikk, metodikk og erfaring fra helse- og omsorgstjenestene. En verktøykasse for ansatte, brukere og pårørende.

Helsedirektoratets sider om demens. Fagstoff om demens, sykdomsutvikling, utredning, pårørendes situasjon og muligheter, rettigheter, regelverk, nedlastinger og publikasjoner.

Nasjonalforeningen for folkehelsen: Om demens, demenssyke, pårørende og rettigheter.

Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse: Forskning, rådgivning, bibliotek- og litteraturtjeneste, undervisning, kurs, konferanser og utgivelse av lærebøker, fagrapporter og studiemateriale.

Norske kvinners sanitetsforening: Arbeider for oppbygging av forebyggende tiltak og pleie og omsorg for eldre.

Sykehuset Innlandet, Alderspsykiatrisk kompetansesenter: Forskning, utviklingsarbeid og kunnskapsbank.

Undervisningssykehjemmene: Fagutvikling og klinisk forskning knyttet til metoder for å bedre pleien, omsorgen og behandlingen av pasienter.

Demensomsorg i Norden. Siden er et resultat av et nordisk samarbeid i årene 2003-2006.

NOVA – Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring.

Publisert/oppdatert: september, 2009

Kunnskap om demens

07.02.2010

Demens er en fellesbetegnelse på en rekke sykelige tilstander i hjernen. Kjennetegn for demens er ervervet intellektuell svikt, svikt av emosjonell kontroll og sviktende evne til å utføre dagliglivets funksjoner.

Les mer