Frivillighet

17.03.2014

OSLO Nasjonalforeningen for folkehelsen holder likemannskurs for frivillige som kan tenke seg å lytte til og dele erfaringer med andre pårørende til personer med demens.

 

Les mer
20.02.2014

OSLO Ved Sagenehjemmet i Oslo satses det stort på frivillighet. Det siste tilskudd i aktivitetene er sykling med beboere i richschaw.

 

Les mer
10.12.2013

OSLO Mange personer med demens opplever stor ensomhet. Da er det godt at det finnes besøksvenner som tilbyr mer enn å utføre tjenester.

 

Les mer
10.02.2014

EUROPA The European Working Group of People with Dementia (Den europeiske arbeidsgruppen) er et forum der personer med demens selv har mulighet til å påvirke utviklingen i retning av mer demensvennlige samfunn.

Les mer
06.06.2010

VESTRE TOTEN Kommunen har skapt aktivitet og trivsel på sykehjem og bofellesskap ved systematisk å bruke frivillige lag og foreninger i et tett samarbeid om kulturelle aktiviteter. Dette resulterer i en vinn-vinn situasjon der partene i Vestre Toten drar veksler på hverandre.

Les mer
06.12.2009

STAVANGER/ROGALAND De frivillige ildsjelene har utrettet mye i mange år i Stavanger og omegn. De brenner for at pårørende til demenssyke skal bli ivaretatt. Men uten god støtte fra fylkeskontoret ville lite blitt gjort, mener Liv Brynhildsen og Torunn Langerud.

Les mer
06.06.2010

HORTEN I 1999 fikk Horten det første dagtilbudet for personer med demens. Samtidig startet de kafé. Sylvi Jacobsen, pårørendekonsulent i Horten kommune, og Kårhild Rønning, pårørende, var med å starte kafeen for mer enn ti år siden.

Les mer
06.03.2009

SOKNDAL – Å ha nær kontakt med dyr og natur kan gi viktige impulser og forsinke sykdomsutviklingen hos personer med demens. Pårørende får dessuten en kjærkommen avlastning, sier Oddrunn Lindås, daglig leder for ”Besta-stuo” dagsenter i Sokndal.

Les mer