Tilbud til pårørende

På disse sidene finner du lenker til rapporter, bøker og annet informasjonsmateriell som omhandler tilbud til pårørende. Det er reportasjer og intervjuer innen pårørendeskoler, frivillighet, samtalegrupper og demensforeninger landet rundt. Klikk på det aktuelle undermenypunktet i venstremargen.

Nasjonalforeningen for folkehelsen

nff-hovedlogo-2013-rgb.jpg

Nasjonalforeningen for folkehelsen er en frivillig organisasjon som jobber med demens og hjerte- og karsykdommer gjennom forebygging, lokalt arbeid, politisk påvirkningsarbeid og støtte til forskning.

Ved spørsmål om demens kan man ringe Demenslinjen: 23 12 00 40, eller sende e-post til demenslinjen@nasjonalforeningen.no

 


Håndbok om helse- og sosialtjenesten i kommunen

hb.jpgNår vi trenger hjelp, kan det være vanskelig å vite hvilke tilbud som finnes, hvilke tjenester vi har rett til og hvor vi skal henvende oss. Derfor har Helsedirektoratet laget denne håndboka om helse- og sosialtjenesten i kommunen – som en hjelp på veien.

Målet er å gi en oversikt over rettigheter og plikter etter helse- og sosiallovgivningen, og hvordan en skal forholde deg til kommunal forvaltning ved søknad, vedtak og klagebehandling. Håndboka gir oversikt over de viktigste tjenestetilbudene i kommunen og hvilke prinsipper tjenestene er basert på.

Det finnes brosjyre om håndboka på nynorsk og flere språk.


Pårørende
En demenssykdom omfatter allerede fra starten langt flere enn den som blir syk. Det er de pårørende som oftest observerer de første symptomene på demens og blir konfrontert med den sykes angst og usikkerhet. Ofte er det pårørende som søker medisinsk hjelp og etterspør tjenester. Les mer>>>

 


IS.jpgBrosjyre med gode råd om hvordan frivillige organisasjoner kan inkludere eldre og personer med demens.

Heftet er utarbeidet av Helsedirektoratet i samarbeid med kommuner og frivillige organisasjoner som har lang erfaring med frivillighet. Tanken bak er at organisasjoner og foreninger kan ta vare på alle sine medlemmer, også de som etter hvert når en av høy alder og de som evt. får demenssykdom.

Med litt bistand og tilrettelegging er det ikke noe i veien for at også disse kan delta. Forenings-/organisasjonslivet har kanskje vært viktig for dem tidligere, og det kan bety mye for dem å være med fortsatt. For de aktive medlemmene kan det være givende å bidra til at medlemmer kan være med lenger når de få litt hjelp.

Illustrasjonene viser at det kan være til glede for alle!


Nyttige nettsteder:

  • Helsebiblioteket. Offentlig nettsted som inneholder tidsskrifter i fulltekst, medisinske databaser, retningslinjer og fagstoff. NB: Særlig rettet mot helsepersonell.
  • Helsedirektoratets sider om demens. Fagstoff om demens, sykdomsutvikling, utredning, pårørendes situasjon og muligheter, rettigheter, regelverk, nedlastinger og publikasjoner.
  • Helsedirektoratets sider om helse og omsorg. Her er det samlet kunnskap, statistikk, metodikk og erfaring fra helse- og omsorgstjenestene. Sidene er ment å være en verktøykasse for ansatte i sektoren, men også brukere og pårørende vil kunne finne mye nyttig informasjon.
  • Nasjonalt Folkehelseinstitutt. Informasjon innen epidemiologi, miljømedisin, smittevern, psykisk helse, rettstoksikologi og rusmiddelforskning. Instituttet er underlagt Helse- og omsorgsdepartementet og arbeider for å bedre befolkningens helse ved å styrke det forebyggende helsearbeidet.
  • Pasienthåndboka. Medisinsk nettsted med opplysninger om helse, symptomer og sykdommer. Reklamefinansiert, eies av firmaet Norsk Helseinformatikk. Pasienthåndboka er basert på oppslagsverket Norsk Elektronisk Legehåndbok som er tilgjengelig for alt helsepersonell gjennom en statlig avtale.

Publisert/oppdatert: juni, 2010