Bolig og uteareal

På disse sidene finner du lenker til rapporter, bøker og annet lesestoff som omhandler tilrettelegging av botilbud og uteareal for personer med demens. Vi har lagt ut intervjuer og reportasjer som omhandler temaet. De mest sentrale områdene har fått egne undermenypunkter som du finner under ”Bolig og uteareal” i venstremargen.

Rapporter, bøker og DVD´er:

Botilbud til mennesker med demens
Systematisk kunnskapsoppsummering
Rapport fra Kunnskapssenteret nr 11 – 2009

bok: Rom for trygghet og omsorgRom for trygghet og omsorg
Veileder fra Husbanken for utforming av omsorgsboliger og sykehjem.
Veilederen er ment som et hjelpemiddel for kommuner og andre aktører for å etablere gode løsninger. Den bygger på erfaringer fra de seinere års utbygginger, norske og skandinaviske evalueringer og anbefalinger. Veilederen er knyttet opp mot Stortingsmelding 25 (2005-2006) «Mestring, muligheter og mening», Omsorgsplan 2015 og Demensplan 2015. Last ned veilederen i PDF format.

Boligguiden
Boeneheter for personer med demens. Planlegging og fysisk utforming. Av Astrid E. Andersen og Torhild Holthe. Forlaget Aldring og helse, 2007

Kryss i taket
Evaluering av boenheter for personer med demens i Nordreisa kommune. Av Torhild Holthe, med bidrag fra Herbjørg Fagertun og Knut Larsen.
Nasjonalt kompetansesenter for aldersdemens, 2002

Veileder: SansehagerProsjekt Sansehager Sansehager for personer med demens
Utforming og bruk. Av Vigdis Drivdal Berentsen, Ellen-Elisabeth Grefsrød, Arnfinn Eek. Forlaget Aldring og helse, 2007

DVD om sansehager for personer med demens
Om utforming, innhold, skjøtsel og bruk. Av Nasjonalt kompetansesenter for aldring og helse, Husbanken og Hageselskapet.

Publisert/oppdatert: desember, 2008