Kommunale tjenester

06.06.2010

Disse sidene inneholder en rekke eksempler på demensomsorg i Kommune-Norge. Du finner sakene, som omhandler alt fra dagtilbud til hjemmebaserte tjenester, utredning og diagnostikk til organisering og samhandling, ved å klikke på underpunktene i venstremenyen.

Side 1 fra nylink_rips.jpgRom for trygghet og omsorg 

Veileder fra Husbanken (2009) for utforming av omsorgsboliger og sykehjem. Veilederen er ment som et hjelpemiddel for kommuner og andre aktører for å etablere gode løsninger. Den bygger på erfaringer fra de seinere års utbygginger, norske og skandinaviske evalueringer og anbefalinger. Veilederen er knyttet opp mot Stortingsmelding 25 (2005-2006) “Mestring, muligheter og mening”, Omsorgsplan 2015 og Demensplan 2015. 

 


Sider fra ShDir_DemensRapport_KORR4.pngGlemsk, men ikke glemt
 

Rapport om demens av 2007: IS 1486 I Stortingsmelding nr. 25 (2005–2006) «Mestring, muligheter og mening – Framtidas omsorgsutfordringer», varsles det at Regjeringen i løpet av 2007 skal legge fram en helhetlig plan for en styrket demensomsorg. Demensrapport er en delplan under Omsorgsplan 2015 slik denne presenteres i Stortingsmelding nr. 25. Oppdraget med å utforme en helhetlig plan for en styrket demensomsorg ble gitt til Sosial- og helsedirektoratet i brev av 17.03.06 fra Helse- og omsorgsdepartementet. Planen skal ha et rullerende fireårig handlingsprogram som oppdateres årlig, men samtidig utvikle strategier og tiltak i et langsiktig tidsperspektiv (2030 og 2050).

 


Nyttige lenker: