Inspirasjonskonferanse - God aktivitet ved aldring hos personer med nedsatt funksjonsevne, Oslo 13.sept. 2017

Fysisk funksjonsevne påvirkes av både arv, sykdommer og levevaner. Variasjonen i fysisk funksjonsevne øker med stigende alder. Helsegevinsten av å være i aktivitet er minst like viktig for eldre som for yngre, og kanskje aller viktigst for sårbare grupper eldre. Eldre som lever med redusert funksjonsevne på grunn av medfødte eller ervervede tilstander vil derfor ha stor nytte av å være i aktivitet.

Noen av landets beste foredragsholdere innen temaene vil gi kunnskap, inspirasjon og ideer til hvordan vi kan bidra til at eldre er mer aktive i hverdagen. Det vil også være stands med et spennende utvalg av utstyr og aktiviteter som deltakerne kan få testet i pausene.

Årets konferanse er et samarbeid mellom Utviklingshemning og aldring og Funksjonshemning og aldring. Vi vil både ha plenumssesjoner, demonstrasjoner og separate sesjoner.

Sted: Oslo Kongressenter

 

Fortsatt ledige plasser, utvidet påmeldingsfrist!

Start
13.09.2017 09:00
Slutt
13.09.2017 17:00
Pris
kr 2 100,00 Eks. MVA
Påmeldingsfrist
07.08.2017 23:59
1

Kursdeltaker(e)

*Påkrevd.
*Påkrevd.
*Påkrevd.
*Påkrevd.
*Påkrevd.
*E-post er tom eller har feil format.

Aktiviteter

Utviklingshemning og aldring -sesjonen 
Funksjonshemning og aldring -sesjonen 
Gluten/melkefri kost 
Vegetarkost 
Du mottar svar på din registrerte e-post adresse som bekrefter at påmeldingen er registrert.
You will receive an e-mail that confirms your registration.