Landskonferanse i alderspsykiatri, Hamar 24.-26. april 2017

Landskonferansen er et tverrfaglig møtested for den alderspsykiatriske spesialisthelsetjenesten, beregnet på fagfolk med erfaring fra feltet.

Konferansen er også aktuell for leger og helsepersonell som jobber med alderspsykiatriske problemstillinger blant eldre i kommunehelsetjenesten og i Distriktpsykiatriske senter (DPS).

NB! Husk å krysse av for parallellsesjon etter lunsj 25. april!

Scandic Hamar, Vangsvegen 121

Pris
kr 4 400,00 Eks. MVA
Du mottar svar på din registrerte e-post adresse som bekrefter at påmeldingen er registrert.
You will receive an e-mail that confirms your registration.
Påmelding er ikke tilgjengelig