Redaksjonen Demens & Alderspsykiatri

03.10.2013

Redaksjonen for Tidsskriftet Demens & Alderspsykiatri består av:

Redaktør Bente Wallander, bente.wallander@aldringoghelse.no, tlf: 33 34 19 68 / 922 96 251
Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse, Pb 2136, 3103 Tønsberg

Redaksjonssekretær Toril Utne, Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse, tlf: 22 11 77 28

Fagartikler sendes til bente.wallander@aldringoghelse.no

Artiklene administreres av redaktør og vurderes av minst to medlemmer av redaksjonskomiteen.
D&As redaksjonskomité består av: Allan Øvereng, Anne Marie Mork Rokstad, Bernhard Lorentzen, Harald Nygaard, Torhild Holthe, Øyvind Kirkevold

Forskningsartikler sendes til fagredaktor@aldringoghelse.no

D&As vitenskapelige redaksjon Sverre Bergh, Øyvind Kirkevold, Knut Engedal og Geir Selbæk administrerer artikler som sendes inn til fagfellevurdering.