• program_demensdagene banner.jpg

    Demensdagene 2016

26.10.2016

Både genetikk og livsstil er funnet å ha sammenheng med utvikling av demens senere i livet. I tillegg kan andre faktorer, som ikke er undersøkt enda, være av betydning for forekomsten av demens.

Les mer
26.10.2016

Foredragsholder er seniorforsker i Aldring og helse, Per Kristian Haugen.

Les mer
25.10.2016

- Å endre demensomsorgen er ikke rakettforskning, sier Allen Power på den skandinaviske lederkonferansen i Oslo. Han mener at et fokus på velvære (well-being) i demensomsorgen fungerer bedre for personer med demens.

Les mer

Nye bøker

Demensboka (NY)
Pris
kr 450,00
En ubuden gjest
Pris
kr 220,00
Mot - Håp - Tålmodighet
Pris
kr 180,00
Fysisk aktivitet
Pris
kr 60,00
En dag og en reise
Pris
kr 280,00
Lommeguide
Pris
kr 50,00
Livsmot og mismot
Pris
kr 150,00
Minner i bilder
Pris
kr 230,00
God personsentrert omsorg
Pris
kr 160,00
Tidstyven
Pris
kr 210,00
Det burde henge sammen
Pris
kr 60,00