• stilling.jpg

    Ledig stilling: Koordinator for digitale tjenester

05.12.2016

På årets konferanse kan deltakerne ta i bruk Aldring og helses nyutviklede app, og for interesserte som ikke fikk sikret seg plass på den rekordpopulære konferansen blir det flere muligheter til å følge programmet på nett.

Les mer
02.12.2016

– Dagaktivitetstilbud på gård kan bidra til økt livskvaliteten hos personer med demens og deres pårørende. Med denne håndboken legger regjeringen til rette for at Inn på tunet-gårder kan gi et enda bedre tilbud til denne gruppen, sa politisk rådgiver Margrete Dysjaland i Landbruks- og matdepartementet da hun lanserte Nasjonal håndbok i dag.

Les mer
04.12.2016

Aldring og helses fotograf Martin Lundsvoll lot seg begeistre av Inn på tunet-tilbudet for personer med demens på Nordmo gård i Pasvik. Gjennom denne bildereportasjen får vi alle ta del i hans opplevelser.

(Bildetekst: Anne-Lise (t.v) og Thormod Hoel (t.h) får hjelp av en av dagtilbudets brukere til å laste bilen med ved som skal leveres ut til kunder i nærområdet. Selv med stokk i den ene hånda angripes arbeidet med stor entusiasme.)

Les mer

Nye bøker

Stimulusbok
Pris
kr 40,00
Film som aktivitet
Pris
kr 90,00
Demensboka (NY)
Pris
kr 450,00
En ubuden gjest
Pris
kr 220,00
Mot - Håp - Tålmodighet
Pris
kr 180,00
Fysisk aktivitet
Pris
kr 60,00
En dag og en reise
Pris
kr 280,00
Lommeguide
Pris
kr 50,00
Livsmot og mismot
Pris
kr 150,00
Minner i bilder
Pris
kr 230,00